• Steeds minder mensen geloven de angst zaaiende media dat zoals ook bij een temperatuur van 25 graden en wat warmer dat het vreselijk warm of snikheet is en nog veel heter word. Men weigert om over het echte probleem, vervuiling te praten. Ingehuurde acteurs lopen amper gekleed in een korte broek en poseren voor de cameras en zij beweren dan dat de wereld door hitte vergaat. Het is allemaal bedrog. Zij beweren dat de wereld door een vreselijke ziedende hitte zal vergaan. Feit is evenwel dat de wereld in de huidige fase van het Holloceen, de komende 10 000 jaren zal overgaan in een nieuwe ijstijd. De door klimatologen vastgestelde trend is een dalende cyclus van warmere periodes en koudere periodes. Het word in grote delen van de wereld steeds iets kouder op de lange duur. De zogenaamde "catastrofale opwarming van de aarde" is een grote leugen, een hoax die bedacht is door liegende politici en liegende zgn deskundigen die aangeklaagd en berecht dienen te worden wegens het klimaatbedrog. Politici en allen van wef dienen aangeklaagd en berecht te worden wegens een reeks aan misdaden zoals landverraad(art 96 WBV SR), georganiseerde prikmisdaden tegen de mensheid, het financieren van oorlogsmisdadigers in Syrie en de Oekraiene, het ontvoeren van duizenden kinderen(toeslagenaffaire), wegens ecocide, en wegens het schenden van de mensenrechten, grondwet en o.a. het neerknuppelen van weerloze vreedzame demonstranten zoals op het malieveld en het Museumplein etc. https://www.youtube.com/watch?v=sV5VebPQeiA
  Steeds minder mensen geloven de angst zaaiende media dat zoals ook bij een temperatuur van 25 graden en wat warmer dat het vreselijk warm of snikheet is en nog veel heter word. Men weigert om over het echte probleem, vervuiling te praten. Ingehuurde acteurs lopen amper gekleed in een korte broek en poseren voor de cameras en zij beweren dan dat de wereld door hitte vergaat. Het is allemaal bedrog. Zij beweren dat de wereld door een vreselijke ziedende hitte zal vergaan. Feit is evenwel dat de wereld in de huidige fase van het Holloceen, de komende 10 000 jaren zal overgaan in een nieuwe ijstijd. De door klimatologen vastgestelde trend is een dalende cyclus van warmere periodes en koudere periodes. Het word in grote delen van de wereld steeds iets kouder op de lange duur. De zogenaamde "catastrofale opwarming van de aarde" is een grote leugen, een hoax die bedacht is door liegende politici en liegende zgn deskundigen die aangeklaagd en berecht dienen te worden wegens het klimaatbedrog. Politici en allen van wef dienen aangeklaagd en berecht te worden wegens een reeks aan misdaden zoals landverraad(art 96 WBV SR), georganiseerde prikmisdaden tegen de mensheid, het financieren van oorlogsmisdadigers in Syrie en de Oekraiene, het ontvoeren van duizenden kinderen(toeslagenaffaire), wegens ecocide, en wegens het schenden van de mensenrechten, grondwet en o.a. het neerknuppelen van weerloze vreedzame demonstranten zoals op het malieveld en het Museumplein etc. https://www.youtube.com/watch?v=sV5VebPQeiA
  1
  0 Reacties 0 Shares
 • https://www.stanrams.com/stop-de-ecocide-stop-de-bomenkap-red-flora-en-fauna/
  ← Sydney White presents A History of Vaccines
  Stop de ecocide – stop de bomenkap – red Flora en Fauna
  https://www.stanrams.com/stop-de-ecocide-stop-de-bomenkap-red-flora-en-fauna/ ← Sydney White presents A History of Vaccines Stop de ecocide – stop de bomenkap – red Flora en Fauna
  1
  0 Reacties 0 Shares
 • ruttes kartel en het huis van o moeten aan banden gelegd worden en berecht want ze plegen ecocide op flora fauna https://twitter.com/MariskaV1978/status/1706758992372875362
  ruttes kartel en het huis van o moeten aan banden gelegd worden en berecht want ze plegen ecocide op flora fauna https://twitter.com/MariskaV1978/status/1706758992372875362
  0 Reacties 0 Shares
 • Stop de #ecocide – rutte jetten samsom klaver t de graaf kaag rosenmuller hugo de jonge timmermans en het huis v oranje plegen ism EU en WEF ecocide /door hen schuld is er een enorme toename aan copd longkanker onder de bevolking.

  https://www.youtube.com/watch?v=-yiz2HteG20 Nederlanders, verenigd u en reken af met ruttes kwaadaardig monter kartel !

  Hoop Helder Hulleman
  Stop de #ecocide – rutte jetten samsom klaver t de graaf kaag rosenmuller hugo de jonge timmermans en het huis v oranje plegen ism EU en WEF ecocide /door hen schuld is er een enorme toename aan copd longkanker onder de bevolking. https://www.youtube.com/watch?v=-yiz2HteG20 Nederlanders, verenigd u en reken af met ruttes kwaadaardig monter kartel ! Hoop Helder Hulleman
  0 Reacties 0 Shares
 • https://twitter.com/balancealways/status/1694602845721374853 WIND TURBINES - This was a lake, now its just Kilometers of millions of tons of bubbling sludge, made up of toxic chemicals & radioactive waste
  This is where we mine Neodymium! A main component in Wind turbines. it’s fine, it’s saving the planet 🤡 #windturbines #ecocide
  https://twitter.com/balancealways/status/1694602845721374853 WIND TURBINES - This was a lake, now its just Kilometers of millions of tons of bubbling sludge, made up of toxic chemicals & radioactive waste This is where we mine Neodymium! A main component in Wind turbines. it’s fine, it’s saving the planet 🤡 #windturbines #ecocide
  1 Reacties 0 Shares
 • ze verstoken ontelbaar veel bomen in nederlandse biomassa centrales #ecocide biomass crimes against humanity by The netherlands #timmermans misdaden
  ze verstoken ontelbaar veel bomen in nederlandse biomassa centrales #ecocide biomass crimes against humanity by The netherlands #timmermans misdaden
  1 0 Reacties 0 Shares
 • klaver gl en timmermans pvd vernietigen met ruttes kartel de natuur, ze plegen ecocide. https://www.youtube.com/watch?v=4Baj73sD0VM
  klaver gl en timmermans pvd vernietigen met ruttes kartel de natuur, ze plegen ecocide. https://www.youtube.com/watch?v=4Baj73sD0VM
  0 Reacties 0 Shares
 • De ecocide pleger Timmermans neemt zelf ontslag, maar krijgt tonnen wachtgeld toe: 'Moreel niet fraai' https://www.youtube.com/watch?v=8VZNeqlU0Hw
  De ecocide pleger Timmermans neemt zelf ontslag, maar krijgt tonnen wachtgeld toe: 'Moreel niet fraai' https://www.youtube.com/watch?v=8VZNeqlU0Hw
  0 Reacties 0 Shares
 • Beste lezers,

  ik ben niet officieel opgeleid en autodidact dus geen arts of dokter of professor.

  Op basis van mijn eigen onderzoek en raadplegen van een veelheid aan bronnen heb ik in 2009 de stelling geformuleerd dat er voor elke specifieke bacterie, die al dan wel of niet een bacteriele infectie veroorzaakt een specifieke bacteriofaag bestaat. Er zijn nog meer ontdekkingen mbt toxinen chems/vergiftiging van cellen/dna door o.a. medicijnen/prikken en andere oorzaken zoals kankerverwekkend fijnstof dat vrijkomt bij verbranding van bomen in biomassacentrales, ecocide/ vergiftiging van flora en fauna zo ook door zonnepaneelbranden/gifgas sf6 lekkende windmolens/ asbest/ giflozingen door multinationals zoals Tata Steel en Dupont etc en dan nog eens ziekte door ziekmakende e stoffen in voedsel en drank en ziekte door hoge dosis EMF of mobiele 5G en WIFI straling etc

  Wie eenmaal deze materie gaat onderzoeken zal al snel merken dat er geen einde aan de wetenschap komt, dat er steeds meer bijkomt en het een uitermate complexe studie word die niet stopt wegens de revolutionaire fase van de wetenschap en nieuwste technieken, in een wereld waarin door elites en technocraten en media en organisaties en instanties etc ook nog eens van alles werd en word gekondigd dat door andere wetenschappers en media als onbewezen, nog niet aangetoond, of niet juist, of zelfs als gelogen en door velen als bedrog werd aangemerkt.

  Eveneens leert met het voortschrijden van de tijd en door nieuw en beter onderzoek, dat zelfs met een nobelprijs beloonde wetenschappers om een of meerdere redenen van alles hebben beweerd dat later niet bleek te kloppen of een halve waarheid of een aanname of dwaalleer bleek te zijn.

  In een aantal gevallen werden oorzaak en gevolg verwisseld of er werd iets totaal anders als oorzaak aangewezen, waarbij men er alles aan deed om o.a. de ziekmakende chemische bestanddelen/chems/ fijnstof niet als oorzaak van vergiftiging/celsterfte/kanker etc aan te wijzen of te benoemen.

  Er zijn nogal veel publicaties zoals over de nobelprijswinaar Warburg zie https://chivo.nl/warburgeffect/ waarin overigens niet duidelijk de kankerverwekkende/chems/ toxinen/ asbest en fijnstof worden genoemd.

  Of Warburg of wie dan ook in 1931 wel of geen kennis had over DNA is niet overtuigend bewezen. Er is ook veel kennis achtergehouden. We weten helemaal niet of alle door wetenschappers gedane ontdekkingen of uitvindingen publiek bekend werden gemaakt, te denken valt aan door overheden in beslag genomen kennis die aangewend werd voor oorlog, zoals de ontdekking van kernfusie en kernspiltsing/atoombommen/biowapens etc.

  Celsterfte/ DNA stuk.

  Een cel die door gifstoffen /verstikking sterft of zich nog gedurende de fase van toxificatie deelt in woekergroei/werd destijds ook niet benoemd terwijl men dit ook zonder DNA onderzoek had kunnen vaststellen.

  Doet men een kerngezonde vis in een kom met geloosd gif van bv tata steel of een ander giflozend concern zoals IG Farben, dan zal men snel zien dat de vis niet bepaald vrolijk in de kom zwemt maar dood op zijn buik drijft. Om conclusies te trekken dienen evenwel meer testen gedaan te worden en mogelijk andere oorzaken van overlijden uitgesloten te worden. Die arme vissen toch.

  Als men zou zwemmen in een zwembad met puur chloor, of amoniak zal een mens of dier dat zeer waarschijnlijk niet overleven.

  Fluor overigens, jarenlang aangeprezen en aangewend in oa tandpasta word door tal van hedendaagse wetenschappers beschouwd als ziekmakend en zelfs op lange duur kankerverwekkend.

  Mitochondrien

  Een mitochondrion of mitochondrium is een door twee membranen omsloten celorganel dat, middels het metabole proces van de celademhaling, fungeert als energieomzetter in de eukaryote cel.

  Warburgs stelling dat cellen zouden sterven of ziek worden door zuurstofgebrek in de mitochondien word door onderzoekers gezien als onkunde en afleiding van de werkelijke oorzaak, omdat de mitochondiren kapot gaan door vergiftiging waardoor de cellen sterven omdat ze geen zuurstof kunnen gebruiken. De gifstof is de oorzaak, niet de mitochondrien.

  Afhankelijk van de mate en soort van vergiftiging, zoals door een gifstof of een combinatie van gifstoffen zoals chems sterven weefsels en organen hetgeen leid tot de dood tenzij de mate van vergiftiging niet dodelijk is en het lichaam of afweersysteem het gif kan wegwerken.

  Geleerden onderzoeken van alles maar velen strijden ook om het gelijk, geld en roem en eer, en velen komen er niet uit of zij beweren van alles dat niet te bevatten of te bewijzen valt zelfs met de meest ingewikkelde formules zoals in de wereld van de fysica mbt golven en partikels om maar iets te noemen. Er zijn ook door de tabaksindustrie gesubsidieerde geleerden die beweren dat roken helemaal niet zo ongezond is zoals andere geleerden beweren,, om nog een voorbeeld uit vele te noemen.

  Tal van wetenschappers vergeten in hun ijver dat men bezig is met een door ontdekkers uitvinders en dan ook door zgn technocraten gedurende eeuwen bedacht stelsel van zgn wetmatigheden formules verklaringen op basis van waarnemingen metingen en rekenmethodes, oftewel het zgn Newtoniaans Model, waarbij oa. mbt de medische wetenschap het Big Pharma woekerwinst van Rockefeller en Elites, een enorme invloed heeft gekregen met voor de mensheid helaas zeer negatieve en schadelijke gevolgen zoals het verkopen van verslavende ziekmakende en ziekhoudende antidepressiva en allerlei lapmiddelen, medicijnen en prikken met schadelijke en zelfs dodelijke bijwerkingen (zoals ook agv combinaties van medicijnen prikken drugs alcohol en andere middelen) en er is onmiskenbaar sprake van onderzoekfraude/ bijsluiterfraude etc

  (zie voor een voorbeeld van een artikel o.a ( https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/)

  Terug naar de bacteriofagen.

  Een specifieke bacteriofaag vernietigd een specifieke bacterie >>>

  Een bacteriofaag of kortweg faag is een klein microbiologisch systeem dat een specifieke bacterie injecteert waardoor die bacterie door vermeerdering van gewijzigd DNA dood gaat. De door een specifieke bacterie veroorzaakte infectie gaat dan over en de patient geneest wonderwel. De genezing word dan toegeschreven aan de bacteriofaag, maar let op, ook de bacteriofaag maakt weer deel uit van een enorm complex systeem waarin o.a. T cellen(afweercelen) en ontelbaar veel andere microscopisch kleine organismes een rol spelen.

  Mijn these is dat Tinnitus/ naast andere gemelde oorzaken zoals bijvoorbeeld gehoorschade/een gehoorzenuw aandoening/ misschien wel door een bacteriele infectie in het binnenoor en in de hersenen kan ontstaan en dat bacteriofagen die kunnen voorkomen of geheel of gedeeltelijk kunnen genezen, dat is mijn these. Er is veel onderzoek nodig, niet alleen naar bacteriofagen maar ook naar de zgn habitat en of bepaalde kruiden/stoffen en organismes een rol spelen bij de werking van de bacteriofagen.

  Er zijn ontelbaar veel bacteriofagen misschien wel miljarden, die in de grond en het water zitten per regio en land divers oa afhankelijk van klimaat/temperatuur/ en begroeing/ bomen planten kruiden etc en temperatuur en/ de bodemgesteldheid/aardlagen/mineralen/grondsoort etc

  Ik vraag me af of specifieke bacteriofagen en specifieke kruiden die in een bepaalde habitat(leefomgeving of cultuur) goed gedijen iets met elkaar "te maken hebben", bv een vorm van symbiose en dat specifieke fagen in de zgn "friese fistelpot" kunnen zitten die een aantal bacteriele infecties verhelpen of voorkomen zoals een bacteriele middenoor infectie o.a. die een vorm van Tinntus zou kunnen veroorzaken. Zouden bacterien en bacteriofagen ook bepaalde gifstoffen kunnen wegwerken?

  Fistelpot

  Universiteiten uit Amerika hebben zoals de vereniging tegen Kwakzalverij( https://www.kwakzalverij.nl/app/uploads/2021/11/1242728278119-3noord.pdf) van alles gepubliceerd over fistels/ en er is nog heel wat te vinden over de bestanddelen van de zgn Fistelpot.

  Er is door de betreffende geleerden destijds van alles onderzocht en getest. Ze wisten door analyse wat er in fistelpot zat zoals bepaalde natuurlijke stoffen en kruiden, van het zgn geheime recept van de fries v Ursem, maar de Universiteiten en betreffende geleerden hebben destijds en later ook geen aanvullend bacteriofagen/bacterien onderzoek gedaan.

  Hun onderzoek was op basis van de destijds aanwezige kennis niet volledig en daarom dient het volledig goed en grondig te worden overgedaan waarbij men o.a. de werking(en het mogelijk verband tussen habitat, kruiden en fagen) natuurlijke antibiotica en bacteriofagen grondig en gedurende een langere tijd onderzoekt.

  Het als kwakzalver-middel aangemerkte "fistelpot" kan wel degelijk geneeskrachtig of bevorderend vd gezondheid zijn wegens de heilzame kruiden en mogelijk helpen om Tinnitus en fistel gerelateerde aandoeningen te verminderen of verhelpen afhankelijk van de oorzaak en andere factoren.

  Tinnitus/oorsuis kan gerelateerd zijn aan een zgn pre auculaire oorfistel. Een preauriculaire sinus en preauriculaire fistel >>>(https://encyclopedie.medicinfo.nl/preauriculaire-afwijkingen_)

  Cysten en fistels boven de gehoorgang.
  Rond de oorschelp kunnen zich aangeboren afwijkingen voordoen, die zich presenteren als kleine gaatjes (al of niet met afscheiding) en zwellinkjes, een fistel en soms in de vorm van bijoortjes. ( https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/aandoeningen/cysten-en-fistels-boven-de-gehoorgang)

  Meer informatie

  Een peri-anale fistel is een verbinding vanaf de endeldarm die via de sluitspier naar het huidgebied rond de anus leidt. Deze fistel kan operatief worden opengelegd en geneest dan vaak met de tijd. Er kan ook een fistel ontstaan tussen de darm en de blaas of tussen de vagina en de blaas of de darm. Met name na moeilijke bevallingen in ontwikkelingslanden treedt zo'n vesico-vaginale fistel nog weleens op. Een andere veel voorkomende oorzaak van fistels in dit gebied zijn tumoren of bestralingen in deze regio.

  Een carotico-caverneuze fistel is een scheur tussen een slagader en ader, namelijk tussen de arteria carotis interna en de sinus cavernosus. Dit is extreem zeldzaam maar kan ontstaan door een verwonding of door een gescheurd aneurysma. De patiënt kan hierdoor hoofdpijn, epileptische aanvallen, opzetting van het oog en kloppend oorsuizen krijgen.

  Sommige baby's worden geboren met een tracheo-oesofageale fistel, dat is een verbinding tussen de luchtpijp (trachea) en de slokdarm (oesofagus).

  Een fistel kan ook in de mond ontstaan bij een wortelpuntontsteking als de ontsteking zijdelings naar de mond (of naar buiten, naar de wang) doorbreekt. Een fistel in het aangezicht is bijna altijd het gevolg van een dentogeen (dat wil zeggen met een tand als oorzaak) probleem.

  Niet alle fistels verdwijnen. Als de doorbloeding slecht is, kan het zo zijn dat een fistel blijft zitten. Dit kan niet altijd maar in bepaalde gevallen onder bepaalde voorwaarden op operatieve wijze verholpen worden.

  Algemene informatie over een fistel
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fistel

  Verdergaand en diepgaand onderzoek uit wetenschappelijke publicaties van top experts mbt fistels leert dat er bijv inzake een oorfistel sprake kan zijn van een goedaardige tumor bij de fistel en dat daardoor een zgn adersuis, agv drukken tegen de ader/of een zenuw kan ontstaan die (mede) oorzaak kan zijn van o.a. Tinnitus.

  Blijkbaar is er in Nederland bij geraadpleegde professors, neurologen en diverse KNO artsen in Nederland/Amsterdam en Groningen bij 4 verschillende ziekenhuizen niet de nodige kennis op dat gebied. Terwijl een fistel bij een patient met Tinnitus met het blote oog zichtbaar was, en deze aangeboren oor aandoening ook bij meerdere familieleden aanwezig was met Tinnitus en suis klachten, werd zelfs na meerdere MRI s en radiologisch onderzoek door de artsen van de ziekenhuizen beweerd dat er bij de patient helemaal geen fistel was en geen aderafwijking. Dat is merkwaardig.

  Er is blijkbaar geen goed onderzoek geweest, en men heeft het blijkbaar niet gezien op de MRI;s. Misschien heeft men het nodige onderzoek vergeten en niet gedaan, dat is ook mogelijk. Het is uitermate vreemd, deze gang van zaken. Misschien, wie weet? dacht men dat het beter was om niet over de fistel te beginnen omdat men dacht dat deze onschadelijk was, of men had geen budget of deskundige die een fistel operatie kon of wilde uitvoeren? om een of meerdere redenen. Hoe is het mogelijk dat men terwijl de fistel met het blote oog te zien is, ontkent dat die er is?

  Een gaatje onder het oor, een niet dodelijke auculaire fistel die dan wel dichtgegroeid is na een hele tijd open te zijn geweest, kan wel degelijk jaren later of eerder de oorzaak zijn van diverse klachten zoals een bacteriele infectie in de sinus en bijholte en zoals al eerder vermeld de oorzaak van adersuis of bloedvatenvernauwing die weer te maken heeft met de werking van delen van de hersenen en het binnenoor etc zie oa. https://encyclopedie.medicinfo.nl/preauriculaire-afwijkingen

  Bij Crohn en colitis ulcerosa ontstaan fistels doordat bij de darmontstekingen abcessen voorkomen. Deze breken na verloop van tijd door. De pus uit het abces moet dan worden afgevoerd. Zo ontstaat er een gangetje naar een ander orgaan, zoals de huid of darm.

  Er dient er eveneens nog veel onderzoek gedaan te worden en er valt nog oneindig veel te ontdekken.

  in Rusland zijn een aantal bacteriofagen apotheken klinieken die een reeks aandoeningen verhelpen... 100 procent succes. Ze helpen mensen met diverse bacteriofagen, maar ze hebben niet voor elke bacteriele infectie een specifieke bacteriofaag. Voor zover bekend( wie weet is er inmiddels toch al iets gevonden? dat men nog aan het testen is) is er nog geen bacteriofaag gevonden die tegen Tinnitus werkt.

  Hoe de ontelbaar veel diverse bacteriofagen zich onderling tot elkaar en tot een uitermate en oneindig complex biologisch leven... verhouden, het menselijk lichaam, het leven, en wat zij doen etc daar is helemaal niet veel van bekend en er valt dus nog heel wat te onderzoeken en leren.

  Er word in Rusland veel meer onderzoek gedaan naar bacteriofagen dan in het Westen. In Nederland werd
  heel lang maar weinig onderzoek gedaan naar bacteriofagen, maar er komt steeds meer op gang, en er zijn al bacteriofagen voor een aantal infectie ziekten beschikbaar in Nederland zie o.a https://lbfagen.nl ( ps dit is geen advertentie maar als voorbeeld0 .

  Er moet wegens de grote noodzaak en urgentie aldus veel meer onderzoek komen naar nieuwe behandel en geneesmethodes zoals bacteriofagen. De overheid moet fors investeren in de fagen geneesmethode, omdat bacteriofagen infecties genezen, levensreddend zijn en meer dan ooit nodig, omdat tal van zgn antibiotica tegen bepaalde infecties, niet of steeds minder goed werken wegens resistentie. Dat laatste is een globaal probleem dat de hoogste prioriteit dient te hebben.

  Hopelijk worden de komende tijden meer fagen ontdekt zodat deze goed en zonder bijwerkingen kunnen worden aangewend om tal van infectieziekten te verhelpen/genezen/voorkomen.

  Eveneens valt zeer sterk aan te bevelen dat Het oorlogszuchtig Westen(NATO) de strijdbijl tegen landen zoals Rusland begraaft, vrede bewerkstelligd door diplomatie en bilateraal overleg en door het nakomen van afspraken en door het naleven van de mensenrechten.

  Het is zeer wenselijk dat het Westen met supermachten zoals Rusland in een staat van vrede en wederzijds respect de kennis en kunde deelt zoals op het gebied van de wetenschap en geneeskunde ten dienste van de gehele mensheid.

  Stan Rams

  Amsterdam 18 08 2023
  Beste lezers, ik ben niet officieel opgeleid en autodidact dus geen arts of dokter of professor. Op basis van mijn eigen onderzoek en raadplegen van een veelheid aan bronnen heb ik in 2009 de stelling geformuleerd dat er voor elke specifieke bacterie, die al dan wel of niet een bacteriele infectie veroorzaakt een specifieke bacteriofaag bestaat. Er zijn nog meer ontdekkingen mbt toxinen chems/vergiftiging van cellen/dna door o.a. medicijnen/prikken en andere oorzaken zoals kankerverwekkend fijnstof dat vrijkomt bij verbranding van bomen in biomassacentrales, ecocide/ vergiftiging van flora en fauna zo ook door zonnepaneelbranden/gifgas sf6 lekkende windmolens/ asbest/ giflozingen door multinationals zoals Tata Steel en Dupont etc en dan nog eens ziekte door ziekmakende e stoffen in voedsel en drank en ziekte door hoge dosis EMF of mobiele 5G en WIFI straling etc Wie eenmaal deze materie gaat onderzoeken zal al snel merken dat er geen einde aan de wetenschap komt, dat er steeds meer bijkomt en het een uitermate complexe studie word die niet stopt wegens de revolutionaire fase van de wetenschap en nieuwste technieken, in een wereld waarin door elites en technocraten en media en organisaties en instanties etc ook nog eens van alles werd en word gekondigd dat door andere wetenschappers en media als onbewezen, nog niet aangetoond, of niet juist, of zelfs als gelogen en door velen als bedrog werd aangemerkt. Eveneens leert met het voortschrijden van de tijd en door nieuw en beter onderzoek, dat zelfs met een nobelprijs beloonde wetenschappers om een of meerdere redenen van alles hebben beweerd dat later niet bleek te kloppen of een halve waarheid of een aanname of dwaalleer bleek te zijn. In een aantal gevallen werden oorzaak en gevolg verwisseld of er werd iets totaal anders als oorzaak aangewezen, waarbij men er alles aan deed om o.a. de ziekmakende chemische bestanddelen/chems/ fijnstof niet als oorzaak van vergiftiging/celsterfte/kanker etc aan te wijzen of te benoemen. Er zijn nogal veel publicaties zoals over de nobelprijswinaar Warburg zie https://chivo.nl/warburgeffect/ waarin overigens niet duidelijk de kankerverwekkende/chems/ toxinen/ asbest en fijnstof worden genoemd. Of Warburg of wie dan ook in 1931 wel of geen kennis had over DNA is niet overtuigend bewezen. Er is ook veel kennis achtergehouden. We weten helemaal niet of alle door wetenschappers gedane ontdekkingen of uitvindingen publiek bekend werden gemaakt, te denken valt aan door overheden in beslag genomen kennis die aangewend werd voor oorlog, zoals de ontdekking van kernfusie en kernspiltsing/atoombommen/biowapens etc. Celsterfte/ DNA stuk. Een cel die door gifstoffen /verstikking sterft of zich nog gedurende de fase van toxificatie deelt in woekergroei/werd destijds ook niet benoemd terwijl men dit ook zonder DNA onderzoek had kunnen vaststellen. Doet men een kerngezonde vis in een kom met geloosd gif van bv tata steel of een ander giflozend concern zoals IG Farben, dan zal men snel zien dat de vis niet bepaald vrolijk in de kom zwemt maar dood op zijn buik drijft. Om conclusies te trekken dienen evenwel meer testen gedaan te worden en mogelijk andere oorzaken van overlijden uitgesloten te worden. Die arme vissen toch. Als men zou zwemmen in een zwembad met puur chloor, of amoniak zal een mens of dier dat zeer waarschijnlijk niet overleven. Fluor overigens, jarenlang aangeprezen en aangewend in oa tandpasta word door tal van hedendaagse wetenschappers beschouwd als ziekmakend en zelfs op lange duur kankerverwekkend. Mitochondrien Een mitochondrion of mitochondrium is een door twee membranen omsloten celorganel dat, middels het metabole proces van de celademhaling, fungeert als energieomzetter in de eukaryote cel. Warburgs stelling dat cellen zouden sterven of ziek worden door zuurstofgebrek in de mitochondien word door onderzoekers gezien als onkunde en afleiding van de werkelijke oorzaak, omdat de mitochondiren kapot gaan door vergiftiging waardoor de cellen sterven omdat ze geen zuurstof kunnen gebruiken. De gifstof is de oorzaak, niet de mitochondrien. Afhankelijk van de mate en soort van vergiftiging, zoals door een gifstof of een combinatie van gifstoffen zoals chems sterven weefsels en organen hetgeen leid tot de dood tenzij de mate van vergiftiging niet dodelijk is en het lichaam of afweersysteem het gif kan wegwerken. Geleerden onderzoeken van alles maar velen strijden ook om het gelijk, geld en roem en eer, en velen komen er niet uit of zij beweren van alles dat niet te bevatten of te bewijzen valt zelfs met de meest ingewikkelde formules zoals in de wereld van de fysica mbt golven en partikels om maar iets te noemen. Er zijn ook door de tabaksindustrie gesubsidieerde geleerden die beweren dat roken helemaal niet zo ongezond is zoals andere geleerden beweren,, om nog een voorbeeld uit vele te noemen. Tal van wetenschappers vergeten in hun ijver dat men bezig is met een door ontdekkers uitvinders en dan ook door zgn technocraten gedurende eeuwen bedacht stelsel van zgn wetmatigheden formules verklaringen op basis van waarnemingen metingen en rekenmethodes, oftewel het zgn Newtoniaans Model, waarbij oa. mbt de medische wetenschap het Big Pharma woekerwinst van Rockefeller en Elites, een enorme invloed heeft gekregen met voor de mensheid helaas zeer negatieve en schadelijke gevolgen zoals het verkopen van verslavende ziekmakende en ziekhoudende antidepressiva en allerlei lapmiddelen, medicijnen en prikken met schadelijke en zelfs dodelijke bijwerkingen (zoals ook agv combinaties van medicijnen prikken drugs alcohol en andere middelen) en er is onmiskenbaar sprake van onderzoekfraude/ bijsluiterfraude etc (zie voor een voorbeeld van een artikel o.a ( https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/) Terug naar de bacteriofagen. Een specifieke bacteriofaag vernietigd een specifieke bacterie >>> Een bacteriofaag of kortweg faag is een klein microbiologisch systeem dat een specifieke bacterie injecteert waardoor die bacterie door vermeerdering van gewijzigd DNA dood gaat. De door een specifieke bacterie veroorzaakte infectie gaat dan over en de patient geneest wonderwel. De genezing word dan toegeschreven aan de bacteriofaag, maar let op, ook de bacteriofaag maakt weer deel uit van een enorm complex systeem waarin o.a. T cellen(afweercelen) en ontelbaar veel andere microscopisch kleine organismes een rol spelen. Mijn these is dat Tinnitus/ naast andere gemelde oorzaken zoals bijvoorbeeld gehoorschade/een gehoorzenuw aandoening/ misschien wel door een bacteriele infectie in het binnenoor en in de hersenen kan ontstaan en dat bacteriofagen die kunnen voorkomen of geheel of gedeeltelijk kunnen genezen, dat is mijn these. Er is veel onderzoek nodig, niet alleen naar bacteriofagen maar ook naar de zgn habitat en of bepaalde kruiden/stoffen en organismes een rol spelen bij de werking van de bacteriofagen. Er zijn ontelbaar veel bacteriofagen misschien wel miljarden, die in de grond en het water zitten per regio en land divers oa afhankelijk van klimaat/temperatuur/ en begroeing/ bomen planten kruiden etc en temperatuur en/ de bodemgesteldheid/aardlagen/mineralen/grondsoort etc Ik vraag me af of specifieke bacteriofagen en specifieke kruiden die in een bepaalde habitat(leefomgeving of cultuur) goed gedijen iets met elkaar "te maken hebben", bv een vorm van symbiose en dat specifieke fagen in de zgn "friese fistelpot" kunnen zitten die een aantal bacteriele infecties verhelpen of voorkomen zoals een bacteriele middenoor infectie o.a. die een vorm van Tinntus zou kunnen veroorzaken. Zouden bacterien en bacteriofagen ook bepaalde gifstoffen kunnen wegwerken? Fistelpot Universiteiten uit Amerika hebben zoals de vereniging tegen Kwakzalverij( https://www.kwakzalverij.nl/app/uploads/2021/11/1242728278119-3noord.pdf) van alles gepubliceerd over fistels/ en er is nog heel wat te vinden over de bestanddelen van de zgn Fistelpot. Er is door de betreffende geleerden destijds van alles onderzocht en getest. Ze wisten door analyse wat er in fistelpot zat zoals bepaalde natuurlijke stoffen en kruiden, van het zgn geheime recept van de fries v Ursem, maar de Universiteiten en betreffende geleerden hebben destijds en later ook geen aanvullend bacteriofagen/bacterien onderzoek gedaan. Hun onderzoek was op basis van de destijds aanwezige kennis niet volledig en daarom dient het volledig goed en grondig te worden overgedaan waarbij men o.a. de werking(en het mogelijk verband tussen habitat, kruiden en fagen) natuurlijke antibiotica en bacteriofagen grondig en gedurende een langere tijd onderzoekt. Het als kwakzalver-middel aangemerkte "fistelpot" kan wel degelijk geneeskrachtig of bevorderend vd gezondheid zijn wegens de heilzame kruiden en mogelijk helpen om Tinnitus en fistel gerelateerde aandoeningen te verminderen of verhelpen afhankelijk van de oorzaak en andere factoren. Tinnitus/oorsuis kan gerelateerd zijn aan een zgn pre auculaire oorfistel. Een preauriculaire sinus en preauriculaire fistel >>>(https://encyclopedie.medicinfo.nl/preauriculaire-afwijkingen_) Cysten en fistels boven de gehoorgang. Rond de oorschelp kunnen zich aangeboren afwijkingen voordoen, die zich presenteren als kleine gaatjes (al of niet met afscheiding) en zwellinkjes, een fistel en soms in de vorm van bijoortjes. ( https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/aandoeningen/cysten-en-fistels-boven-de-gehoorgang) Meer informatie Een peri-anale fistel is een verbinding vanaf de endeldarm die via de sluitspier naar het huidgebied rond de anus leidt. Deze fistel kan operatief worden opengelegd en geneest dan vaak met de tijd. Er kan ook een fistel ontstaan tussen de darm en de blaas of tussen de vagina en de blaas of de darm. Met name na moeilijke bevallingen in ontwikkelingslanden treedt zo'n vesico-vaginale fistel nog weleens op. Een andere veel voorkomende oorzaak van fistels in dit gebied zijn tumoren of bestralingen in deze regio. Een carotico-caverneuze fistel is een scheur tussen een slagader en ader, namelijk tussen de arteria carotis interna en de sinus cavernosus. Dit is extreem zeldzaam maar kan ontstaan door een verwonding of door een gescheurd aneurysma. De patiënt kan hierdoor hoofdpijn, epileptische aanvallen, opzetting van het oog en kloppend oorsuizen krijgen. Sommige baby's worden geboren met een tracheo-oesofageale fistel, dat is een verbinding tussen de luchtpijp (trachea) en de slokdarm (oesofagus). Een fistel kan ook in de mond ontstaan bij een wortelpuntontsteking als de ontsteking zijdelings naar de mond (of naar buiten, naar de wang) doorbreekt. Een fistel in het aangezicht is bijna altijd het gevolg van een dentogeen (dat wil zeggen met een tand als oorzaak) probleem. Niet alle fistels verdwijnen. Als de doorbloeding slecht is, kan het zo zijn dat een fistel blijft zitten. Dit kan niet altijd maar in bepaalde gevallen onder bepaalde voorwaarden op operatieve wijze verholpen worden. Algemene informatie over een fistel http://nl.wikipedia.org/wiki/Fistel Verdergaand en diepgaand onderzoek uit wetenschappelijke publicaties van top experts mbt fistels leert dat er bijv inzake een oorfistel sprake kan zijn van een goedaardige tumor bij de fistel en dat daardoor een zgn adersuis, agv drukken tegen de ader/of een zenuw kan ontstaan die (mede) oorzaak kan zijn van o.a. Tinnitus. Blijkbaar is er in Nederland bij geraadpleegde professors, neurologen en diverse KNO artsen in Nederland/Amsterdam en Groningen bij 4 verschillende ziekenhuizen niet de nodige kennis op dat gebied. Terwijl een fistel bij een patient met Tinnitus met het blote oog zichtbaar was, en deze aangeboren oor aandoening ook bij meerdere familieleden aanwezig was met Tinnitus en suis klachten, werd zelfs na meerdere MRI s en radiologisch onderzoek door de artsen van de ziekenhuizen beweerd dat er bij de patient helemaal geen fistel was en geen aderafwijking. Dat is merkwaardig. Er is blijkbaar geen goed onderzoek geweest, en men heeft het blijkbaar niet gezien op de MRI;s. Misschien heeft men het nodige onderzoek vergeten en niet gedaan, dat is ook mogelijk. Het is uitermate vreemd, deze gang van zaken. Misschien, wie weet? dacht men dat het beter was om niet over de fistel te beginnen omdat men dacht dat deze onschadelijk was, of men had geen budget of deskundige die een fistel operatie kon of wilde uitvoeren? om een of meerdere redenen. Hoe is het mogelijk dat men terwijl de fistel met het blote oog te zien is, ontkent dat die er is? Een gaatje onder het oor, een niet dodelijke auculaire fistel die dan wel dichtgegroeid is na een hele tijd open te zijn geweest, kan wel degelijk jaren later of eerder de oorzaak zijn van diverse klachten zoals een bacteriele infectie in de sinus en bijholte en zoals al eerder vermeld de oorzaak van adersuis of bloedvatenvernauwing die weer te maken heeft met de werking van delen van de hersenen en het binnenoor etc zie oa. https://encyclopedie.medicinfo.nl/preauriculaire-afwijkingen Bij Crohn en colitis ulcerosa ontstaan fistels doordat bij de darmontstekingen abcessen voorkomen. Deze breken na verloop van tijd door. De pus uit het abces moet dan worden afgevoerd. Zo ontstaat er een gangetje naar een ander orgaan, zoals de huid of darm. Er dient er eveneens nog veel onderzoek gedaan te worden en er valt nog oneindig veel te ontdekken. in Rusland zijn een aantal bacteriofagen apotheken klinieken die een reeks aandoeningen verhelpen... 100 procent succes. Ze helpen mensen met diverse bacteriofagen, maar ze hebben niet voor elke bacteriele infectie een specifieke bacteriofaag. Voor zover bekend( wie weet is er inmiddels toch al iets gevonden? dat men nog aan het testen is) is er nog geen bacteriofaag gevonden die tegen Tinnitus werkt. Hoe de ontelbaar veel diverse bacteriofagen zich onderling tot elkaar en tot een uitermate en oneindig complex biologisch leven... verhouden, het menselijk lichaam, het leven, en wat zij doen etc daar is helemaal niet veel van bekend en er valt dus nog heel wat te onderzoeken en leren. Er word in Rusland veel meer onderzoek gedaan naar bacteriofagen dan in het Westen. In Nederland werd heel lang maar weinig onderzoek gedaan naar bacteriofagen, maar er komt steeds meer op gang, en er zijn al bacteriofagen voor een aantal infectie ziekten beschikbaar in Nederland zie o.a https://lbfagen.nl ( ps dit is geen advertentie maar als voorbeeld0 . Er moet wegens de grote noodzaak en urgentie aldus veel meer onderzoek komen naar nieuwe behandel en geneesmethodes zoals bacteriofagen. De overheid moet fors investeren in de fagen geneesmethode, omdat bacteriofagen infecties genezen, levensreddend zijn en meer dan ooit nodig, omdat tal van zgn antibiotica tegen bepaalde infecties, niet of steeds minder goed werken wegens resistentie. Dat laatste is een globaal probleem dat de hoogste prioriteit dient te hebben. Hopelijk worden de komende tijden meer fagen ontdekt zodat deze goed en zonder bijwerkingen kunnen worden aangewend om tal van infectieziekten te verhelpen/genezen/voorkomen. Eveneens valt zeer sterk aan te bevelen dat Het oorlogszuchtig Westen(NATO) de strijdbijl tegen landen zoals Rusland begraaft, vrede bewerkstelligd door diplomatie en bilateraal overleg en door het nakomen van afspraken en door het naleven van de mensenrechten. Het is zeer wenselijk dat het Westen met supermachten zoals Rusland in een staat van vrede en wederzijds respect de kennis en kunde deelt zoals op het gebied van de wetenschap en geneeskunde ten dienste van de gehele mensheid. Stan Rams Amsterdam 18 08 2023
  5 Reacties 0 Shares
 • Electrisch vervoer/windmolens/ zonnepaneelvelden en biomassacentrales zijn extreem slecht voor flora en fauna/ het milieu
  De peperdure van mindere kwaliteit zijnde accu van elektrische auto's weegt ongeveer 500 kg. Voor het maken van een accu moet 10 ton zout worden verwerkt voor lithium, 15 ton erts voor kobalt, 2 ton erts voor nikkel en 12 ton erts voor koper. Afrikaanse kinderen worden voor nog geen 5 euro per dag gedwongen te werken in de mensonterende ziekmakende cobalt lithium mijnen. Er wordt in totaal 200 ton grond uitgegraven voor een accu. Steeds vaker hoor je dat electrische wagens maar ook e fietsen en e canthas in brand vliegen of niet werken zoals het hoort door snelle slijtage en gebreken zoals kortsluiting door regen vocht erosie etc. De accu van de wagen gaat overigens veel sneller stuk dan men denkt, vervangen is onbetaalbaar duur en daarom liggen alleen al in engeland miljoenen e wagens die ook al niet recyclebaar zijn op de schroot. De energie vh opladen komt van oa fossiele verbranding/ onduurzame en eveneens vuile windmolen energie en uit kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassacentrales waar ontzettend veel gekapte bomen worden verstookt hetgeen allemaal bij elkaar een regelrechte ecocide is en een terreur aanslag op u de burger, op flora en fauna. Het valt niet te ontkennen dat alles wat de regering en eu hebben bedacht mbt klimaat extreem slecht is zoals de gevaarlijke onduurzame e wagens/ brandgevaarlijke onduurzame windmolens( lekken gifgas en smeer en slaan ontelbaar veel insecten dood, en vogels) en de levensgevaarlijke brand onveilige zonnepanelen( door vocht, kortsluiting/oververhitting/ kapot door oa regen en hagel etc) die bij brand gifwolken met toxinen veroorzaken met bij velden miljoenen kankerverwekkende microglas vezels. Het hele land de bodem het water de lucht de natuur de mens dieren worden ermee verziekt. Dat moet stoppen ! https://www.facebook.com/stanrams/posts/pfbid01AGXSGzitxV5C2VhVVudYBWBpHWtyjHLKFhTLofg4wWcqq2ZrRjjbbpEDb2NSAkXl
  Electrisch vervoer/windmolens/ zonnepaneelvelden en biomassacentrales zijn extreem slecht voor flora en fauna/ het milieu De peperdure van mindere kwaliteit zijnde accu van elektrische auto's weegt ongeveer 500 kg. Voor het maken van een accu moet 10 ton zout worden verwerkt voor lithium, 15 ton erts voor kobalt, 2 ton erts voor nikkel en 12 ton erts voor koper. Afrikaanse kinderen worden voor nog geen 5 euro per dag gedwongen te werken in de mensonterende ziekmakende cobalt lithium mijnen. Er wordt in totaal 200 ton grond uitgegraven voor een accu. Steeds vaker hoor je dat electrische wagens maar ook e fietsen en e canthas in brand vliegen of niet werken zoals het hoort door snelle slijtage en gebreken zoals kortsluiting door regen vocht erosie etc. De accu van de wagen gaat overigens veel sneller stuk dan men denkt, vervangen is onbetaalbaar duur en daarom liggen alleen al in engeland miljoenen e wagens die ook al niet recyclebaar zijn op de schroot. De energie vh opladen komt van oa fossiele verbranding/ onduurzame en eveneens vuile windmolen energie en uit kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassacentrales waar ontzettend veel gekapte bomen worden verstookt hetgeen allemaal bij elkaar een regelrechte ecocide is en een terreur aanslag op u de burger, op flora en fauna. Het valt niet te ontkennen dat alles wat de regering en eu hebben bedacht mbt klimaat extreem slecht is zoals de gevaarlijke onduurzame e wagens/ brandgevaarlijke onduurzame windmolens( lekken gifgas en smeer en slaan ontelbaar veel insecten dood, en vogels) en de levensgevaarlijke brand onveilige zonnepanelen( door vocht, kortsluiting/oververhitting/ kapot door oa regen en hagel etc) die bij brand gifwolken met toxinen veroorzaken met bij velden miljoenen kankerverwekkende microglas vezels. Het hele land de bodem het water de lucht de natuur de mens dieren worden ermee verziekt. Dat moet stoppen ! https://www.facebook.com/stanrams/posts/pfbid01AGXSGzitxV5C2VhVVudYBWBpHWtyjHLKFhTLofg4wWcqq2ZrRjjbbpEDb2NSAkXl
  WWW.FACEBOOK.COM
  Stan Rams - Electrisch vervoer/windmolens/...
  Electrisch vervoer/windmolens/ zonnepaneelvelden en biomassacentrales zijn extreem slecht voor flora en fauna/ het milieu De peperdure van mindere...
  1 Reacties 0 Shares
Meer resultaten