De hele wereld besmet? door Sars?

Wat is er in hemelsnaam gebeurd?

Zijn er veel meer mensen ziek dan ooit?

Neemt de sterfte toe en hoe komt dat?


Intro

Zie de bijgevoegde bewijsstukken

Ab Oosterhaus is een Nederlandse patenthouder van ziekteverwekkers en betrokken bij het ontwikkelen van oa ziekteverwekkers/ crowd control ai controle en bio wapens bij oa Erasmus Holding te Rotterdam ism met oa de universiteit te Ulm/en Oxford/Harvard/Bill gates.

let op ! in 2003 had oosterhaus met zijn coronanative BV al een patent aanvraag voor sars causing coronavirus

PS: Bekijk ook de video clip op https://amsterboek.nl/posts/2605 en onderzoek alles nauwkeurig.

In de clip word gesteld dat het zgn "corona of sars virus" in noord carolina is gemaakt door oa anthony fauci, die nauw samenwerkt met de miljardair bill gates.

fact: Beiden hebben fors veel aandelen in oa vaccinproducent Moderna. Check de eigenaars van alle vaccinbedrijven zoals Astrazeneca Moderna Janssen en Janssen etc en de bedrijven van Ab Oosterhaus.

fact: De Amerikaanse overheid heeft een aantal experimentele labs een hele tijd terug in de VS verboden en men heeft ism Bill Gates diverse biolabs uit de VS overgebracht naar oa China/ Wuhan en oa naar Oekraiene. Bill Gates financierde biolabs in Nederland zoals bij Erasmus Holding te Rotterdam.

fact: Ab Oosterhaus ism marion koopmans/ ron fouchier/ div chinese geleerden/ erasmus holding te rotterdam, hebben zich intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van ai massa controle bio technologie ism de universiteit van Ulm/ en de eveneens door gates gefinancierde Universiteiten van Harvard/ Oxford.

Bill Gates is een van de grote sponsors van WHO.

WHO publiceerde volgens de klokkenluider door de computer gegenereerde corona cijfers, die werden doorgegeven aan FDA FDC en aan duizenden organisaties en media in de hele wereld zoals aan oa ema lareb cbs rivm ggd etc

De globaal gepubliceerde corona statistieken waren totaal onbetrouwbaar. Men verkreeg de gegevens dmv een corona simulatie programma te Harvard University, dat ism bill gates ontwikkeld werd rond en wellicht al eerder dan 2009. Zelfs al eerder dan 2004.

Het Erasmus Holding bio lab werd met miljoenen gefinancierd door gates

De miljardair George Soros heeft oa zoals Fauci in Wuhan geinvesteerd in bio labs. .

Patent voor ziekteverwekkers.

Zie de fotos met patentaanvragen en let op de data mbt Ab Oosterhaus.

Niet dodelijk sars line b( een gemodificeerd verkoudheidsvirus) van oa ab oosterhaus werd in staaftesten (let op dus niet de pcr reactie test van Montagnier/Mullis) maar in de staafjestesten die overal verkrijgbaar waren, gestopt.

Door die teststaafjes met oa sars/rhyno werden ontelbaar veel mensen die wel of geen kou/griep hadden, besmet met sars/rhyno, die anderen ook weer besmetten en ook dieren in grote delen van de wereld.

De PCR test is een waardeloze test die niets te zeggen heeft volgens de uitvinder Kary Mullis. De test kan oa restanten van een griep infectie aantonen. zegt evenwel niets over of iemand ziek is of niet. Zonder verder bloedonderzoek/ serologie en ander onderzoek weet men dan nog niks zoals bv of de patient of testpersoon een bacteriele infectie heeft of een parasitaire long maag darm infectie etc etc etc.

De zgn debunkers van oa "the journal" kwamen aan met een aantal redenen die kant noch wal slaan en de term Covid-19 hanteren. ( zie oa https://www.thejournal.ie/kary-mullis-pcr-testing-factcheck-debunk-hse-5271830-Nov2020/)

Alles wat Kary Mullis heeft gezegd is gecontroleerd. De PCR test is nietszeggend mbt ziekte en door aanpassing van de r waarde kan men er van alles van maken naar hartelust.
Door een andere r waarde te hanteren krijgt men totaal andere test resultaten.

In beeldvorm uitgelegd kan je het ongeveer zo zien:

men meet met een meetstok hoe hoog water staat in een emmer en komt uit op nul centimeter, en men zegt dan dat de emmer leeg is en dat het niet geregend heeft, anders zou er water in de emmer zitten..

men meet met een instrument hoeveel water er in de emmer zit en komt tot de conclusie dat er nog waterdruppels/molekulen op de bodem zitten, men beweert dat er nog water in de emmer zit., dat de emmer niet leeg is en men beweert dat het dus geregend heeft en het water besmet is.

Voordat men de test deed werd de emmer ook al niet gecontroleerd of deze perfect droog was.

Door de r waarde aan te passen en van alles tot in het oneindige uit te vergroten kan men er van alles van maken

De debunkers van the journal oa verdraaiden ook van alles om hun zgn debunk geloofwaardig te maken.

Nog een voorbeeld van debunk bedrog is te vinden op https://youtu.be/H6BVPavcbNQ?t=44

Men maakte in 2020 opeens een nieuwe pcr test die zowel griep en covid-19 zou aantonen, zo beweerde men

Besmetting kan door geen van beide testen uberhaupt aangetoond worden, alleen restanten mrna, en de test zegt hoe dan ook niet of iemand ziek is of waar dan ook mee besmet is/zoals door een bacterie parasiet/of dat men vergiftigd is door toxinen etc.

De debunkers beweren dat de uitspraken van Kary Mullis betrekking hadden op een eerder pcr test, dus niet de nieuwe. Echter als je een test nemt, die nietszeggend is vanwege ook nog de toepassing van / het hanteren van diverse r waardes, en deze gaat aanvullen met nog een test op covid-19, en als je weet dat griep mrna werd gerekend tot covid-19 zal het duidelijk zijn, dat ook de nieuwe test van geen waarde is en men er van alles van kan maken door geknoei met de r waardes.

Men haalt ook griep en Covid met opzet door elkaar als termen, om daarmee chaos en verwarring te zaaien en om de lezers te misleiden zoals veel media gedaan hebben. Het is goed te weten dat ook nobelprijswinnaars zoals Warburg, van alles hebben gekondigd dat niet klopt en bv oorzaak en gevolg verwisselden.

Oa het door gifstoffen ziek worden en sterven van een cel werd toegeschreven aan zuurstoftekort bij mitochondrien, men wilde onder geen enkele voorwaarde chemische troep en gifstoffen en ook oa radiatie benoemen als oorzaak van sterfte/ dna schade etc.

De mitochondrien gingen (ook) dood doordat de cel geen zuurstof kon opnemen door vergiftiging. Maw door vergiftiging is de cel dood gegaan. Mitochondrien gi ngen ook dood door vergiftiging. Warburg heeft de wereld misleid door het kondigen van een valse/ dwaal leer.

Over schadelijke/dodelijke pesticides/ gifstoffen en schadelijke stoffen in medicijnen en prikken werd ook al geen woord gesproken

De jaarlijks en al eeuwen voorkomende verkoudheid en zogenaamde griep en wat heet griep? ( ontstoken luchtwegen/griepklachten zoals hoofdpijn koorts die door tal van redenen kunnen worden veroorzaakt zoals door oa Influenza A B en mede ook ook door vergiftiging/bacterien/parasieten/schimmelinfectie allergie/insecten muggen steken/ teken bijten ( gele koorts, rivierkoorts. malaria en oa dengue/een vd vier vormen v knokkelkoorts bijv) etc) waren er dus ook bij veel mensen afhankelijk van land klimaat regio en andere factoren.

Men kan zich door een kou ziek voelen, maar ook erg ziek zijn met griepklachten agv een vorm van dengue, of door andere redenen zoals een parasitaire of bacteriele infectie/een milde of ergere voedselvergiftiging en door andere oorzaken.

Men kan overlijden door een aandoening of combinatie van diverse aandoeningen en bijwerkingen van een middel en of door een combinatie van meerdere middelen/ prikken/ drugs/ medicijnen/ antidepressiva/ gifstoffen in de lucht(fijnstof/ toxinen/ of chemische rotzooi in water en voeding etc.

Note: Het combineren van chems in de studie naar een middel tegen hiv werd oa onderzocht door Joep de Lange. Van het een te veel en van het andere te weinig kan zeer schadelijk of zelfs dodelijk zijn.

De Lange was geen voorstander van de combinaties, op basis van zijn onderzoek met bepaalde chems heeft hij het afgeraden mbt aids/hiv.

De Medische Wetenschap heeft een combinatie techniek met veel meer andere chems uitgerold zonder alles goed te onderzoeken.

Het is aan specialisten om onderzoek grondig en goed te doen. Men dient daarbij ook de stoffen/chems en de werking van combinaties van chems/toxics te onderzoeken zoals die aanwezig zijn in medicijnen/ prikken/ drugs/voeding etc

Alleen maar de werking van combinatie van chems vd chemo analyseren is niet voldoende, men dient alle chems en toxinen mee te nemen in het onderzoek.

De Combinatie Wetenschap staat pas aan het begin. Zie o.a. ook de Joep de Lange pubmeds oa.

Afrika en andere landen

Twee derde van de bevolking v Afrika heeft volgens oa wikipedia/ een parasitaire infectie die leidt tot parasitaire long maag darm klachten. Parasitaire infecties ontstaan door overdracht van parasieten door mensen op andere mensen van dieren op mensen zoals door muggen/ teken bijten etc Besmetting via het bloed, kan dus ook door prikken. Zoals oa ook hepatitis door vervuilde spuiten. Besmetting gaat door bloed/ zoals ook door bloedtransfusies en orgaan transplantaties e.a.

De parasitaire infecties ontstaan o.a. doordat grotere delen van Afrika maar ook andere landen niet over schoon drinkwater beschikken. PS: Check malaria/ muskieten etc.

Oorlog tactiek: dode dieren werden in drinkbekkens en waterputten gegooid waardoor het water ondrinkbaar werd. Mensen die besmet water drinken en of voedsel worden ziek of komen door voedselvergiftiging te overlijden. Het merendeel van oa het franse leger van Napoleon in Rusland is overigens komen te overlijden door vergiftiging/oa met dode dieren vergiftigd water o.a./ in combinatie met extreme koude.

Note:

Elke habitat? leefomgeving/per land heeft een specifiek arsenaal aan resistenties, over georven afweer tegen specifieke aandoeningen en of ziekteverwekkers. Hierbij speelt oa klimaat/weer/bodemgesteldheid. aanwezigheid van veel of weinig water en hygiene en de kwaliteit van oa zorg een rol etc.

Het bijeen komen van zeer veel mensen uit diverse habitats/landen regios in andere regios landen, leidt zoals door volksverhuizingen tot een veelheid aan infecties heen en weer onder de volkeren.

Mensen kunnen een of meerdere ziekteverwekker meedragen in het eigen land of in een ander land en daar zelf niet ziek door worden maar wel anderen besmetten die wegens ontbreken resistentie(s) wel ziek worden of daar zelfs door kunnen komen te overlijden.

De meeste parasitaire aandoeningen zijn niet dodelijk maar er zijn ook dodelijke ( pathogene) parasitaire infecties.

SARS (oa line-b)

Sars is een muterend verkoudheid, een in biolabs gemannipuleerd niet dodelijk eveneens muterend virus of gemanipuleerde ziekteverwekker.

Een effectief vaccin tegen sars dat corona klachten veroorzaakt kan niet en dus nooit bestaan omdat sars corona voortdurend muteert.

COVID?

Dat is de naam die werd gebruikt voor oa:

Parasitaire infecties
Verkoudheid/snotneus etc
TB
Longkanker
COPD
Schimmelinfecties
Vergiftiging door toxinen/ e stoffen
Griep Influenza A B/ koorts hoofdpijn etc
Sars
Dengue
...

Mondmaskers

Het dragen van mondmaskers is nutteloos want het houd niks tegen, de virale delen of aerosols gaan door het masker en via neus en oogvocht en zelfs door de huid oa door wondjes en bacterien kan men overigens op een veelheid van diverse wijze binnenkrijgen.

Dragen van kapjes veroorzaakt een sterke toename van anearobe bacterien en daarmee longinfecties.

Dragen van kapjes veroorzaakt een nat en warm klimaat waarin bacterien en schimmels via oa symbiose zeer goed gedijen. De schimmels veroorzaken allergien en voor veel mensen ook ernstige klachten.

In de kapjes maskers zit Ethyleen Oxide, het steriel makende goedje, troep. dat is op de lange duur kankerverwekkend. EO werd in Europa verboden, check alle artikelen mbt EO Ethyleen Oxide en check de bijsluiters van mondkapjes etc

Gebleken uit onderzoek jaren 80/ werd kanker gerelateerd aan EO gediagnosticeerd bij minstens 5 procent van de onderzochte operatie kamer artsen/ Hoeveel werden er onderzocht?

Wereldwijd zijn per 2023 70 miljard kapjes gebruikt gedumpt, allemaal met EO

Ethyleen Oxide is ook door verbranding niet afbreekbaar.
Men heeft een gigantische hoeveelheid ziekmakende rotzooi in omloop gebracht.

Waarom en door wie werd EO goedgekeurd voor de mondkapjes markt?

Wie is/ zijn fabrikant en leverancier van Ethyleen Oxide?

Onderzoekers gelieve ook dit enorme schandaal grondig te onderzoeken.


CORONA?

Dat is de naam die rond de jaren 70 werd gegeven aan een griepvirus.

Corona is geen sars, sars is verkoudheid.

Wat men griep noemt of zo ervaart kan een fikse verkoudheid zijn dan wel of niet met andere klachten door andere redenen.

Prikken?

Er is globaal geprikt met allerlei middelen in diverse batches van vaccin producenten en met verschillende middelen in diverse batches van verschillende vaccin producenten per land en regio per stad, het betrof geenszins een en dezelfde prik.

Het betrof prikken met vloeistoffen/middelen/die hoe dan ook niet in het lichaam van de mens thuishoren.

Er is sprake van:

prikken met mrna muterende vloeistoffen/ gen manipulatie

prikken met spike/grafeen oxide/sars rhyno etc

prikken die schadelijke bijwerkingen veroorzaken
zoals oa onvruchtbaarheid/hartspierinfectie/ trombose/verstoord immuunstelsel, mede en of direct leidende tot de dood

mrna muterende prikken die het afweer systeem ernstig schaden zoals bevestigd door de topgeleerde Luck Montagnier

prikken waarvan de uitwerking op lange termijn niet bekend is

de tegen beter weten in op de markt gebrachte prikken met stoffen waarvan bekend was dat deze ziekmakend en zelfs dodelijk waren, zoals gebleken bij diverse dierproeven v pfizer.

placebos, nep prikken

prikken met bijsluiters, onmiskenbaar is er op grote schaal bijsluiterfraude gepleegd zoals bevestigd werd in de US bij tal van rechtszaken

Het prikken heeft ontelbaar veel mensen ziek gemaakt en agv EN mede agv de prikken zijn miljoenen mensen overleden. Prikken veroorzaakten oa bloedproppen en myocarditis.

Door de injecties zijn ontelbaar veel mensen overleden door de prik en/of mede door de prik en/of door een of meerdere andere oorzaken( een combinatie van meerdere redenen)

zie de afbeeldingen/ informatie over oosterhaus mbt sars >> corona

Veel mensen werden volgens M volgens een vooraf bedacht plan besmet met sars zodat er via test staafjes bedrog een indruk bestond dat er sprake was van een globale pandemie met een dodelijk virus te weten corona.

Marc v Ranst is een van de bedenkers van de globale angst paniek campagnes die de elite en pharma criminelen hebben gevoerd ism zeer veel media om daarmee de vaccinatie campagnes uit te kunnen rollen

m said: not mortal sars line b by ab oosterhaus/and others. so called tests( but not pcr) contained sars/rhyno, everyone who used that test stick got infected and all arround with or without common cold/flue were infected with sars

Sustainable Development

Superrijke Macht elites/ biljonairs/ technocraten die georganiseerd hun tentakels overal hebben uitgestrekt gedurende een zeer lange periode zoals bij big pharma/media/overheden/ WHO/VN/ FDC/FDA/ EMA/ Universiteiten/ etc

Wat wil de zgn NWO elite?

De bevolkingsaanwas sterk doen afremmen door via vaccins, zoveel mogelijk mensen onvruchtbaar te maken.

De wereldbevolking in het kader van de great reset sterk verminderen waarbij men de klimaatagenda inzet, het beperken van de mensenrechten om zgn het klimaat te redden

Ouderen ziek maken dmv o.a. ziekmakende medicijnen en vaccins. Toedienen van oa remsedivir en gebruikmaken van schadelijke longventilators die de longen aantasten.

Het via media voeren van angst paniek campagnes/ mensen doodsbang maken waardoor velen van de stress een hartaanval kregen. Het aantal zelfmoorden is gedurende en door de corona maatregelen zeer fors toegenomen.

Hoe minder ouderen er zijn hoe minder pensioen er uitgekeerd moet worden. Overheden/ politici en elites hebben er belang bij om de woekerwinst ( geprivatiseerde) zorgsector te reguleren zoals door corona maatregelen/ het verbieden van ivermectine( effectief goed tegen parasitaire long maag darm infecties), het uitrollen van ziekmakende prikken/schadelijke lockdowns/opleggen mondkapjesplicht en het willens en wetens opvoeren van wachtlijsten en het met kwade opzet wegbezuinigen van zorg etc.

Het vergiftigen van grote gebieden in delen van de wereld met chemische troep en ziekteverwekkers zo ook door giflozingen/per land e regio specifiek sproeien met diverse chems etc.

Het zoals in China uitrollen van massa controle systemen drones en bio wapens gebruik makend van 5 g techniek/ gezicht hekenning/ 15 minuten steden en ontelbaar veel cameras én check points.

Invoering van een digitale munt eenheid CDBC als deel van de totale NWO dictatuur.

Het voeren van meer oorlogen met oa drones en bio wapens/conventionele wapens etc

Oorlog als mega verdienmodel voor het industrieel wapencomplex van de VS/GB/ EU/ Israel

Amerika/ EU voeren oa via NATO oorlogen en "indirect" oorlog in Oekraine zoals door levering van wapens. Via de oorlog worden honderden miljarden aan belastinggeld weggesluisd naar de elites

Tijdens oorlogen word gebruikt gemaakt van een veelheid aan zichtbare en niet zichtbare wapens, conventionele wapens/biologische oorlogsvoering, het vergiftigen van bodem/ water/voeding etc/ valse propaganda via media/ desinformatie/

Westelijke Overheden/ VS/EU/GB hebben tegen de wil van de volkeren gekozen voor het escalaren van de oorlog in Oekraine leidende tot WO III, een oorlog die in feite al langer gaande is.....

De hele wereld besmet? door Sars? Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Zijn er veel meer mensen ziek dan ooit? Neemt de sterfte toe en hoe komt dat? Intro Zie de bijgevoegde bewijsstukken Ab Oosterhaus is een Nederlandse patenthouder van ziekteverwekkers en betrokken bij het ontwikkelen van oa ziekteverwekkers/ crowd control ai controle en bio wapens bij oa Erasmus Holding te Rotterdam ism met oa de universiteit te Ulm/en Oxford/Harvard/Bill gates. let op ! in 2003 had oosterhaus met zijn coronanative BV al een patent aanvraag voor sars causing coronavirus PS: Bekijk ook de video clip op https://amsterboek.nl/posts/2605 en onderzoek alles nauwkeurig. In de clip word gesteld dat het zgn "corona of sars virus" in noord carolina is gemaakt door oa anthony fauci, die nauw samenwerkt met de miljardair bill gates. fact: Beiden hebben fors veel aandelen in oa vaccinproducent Moderna. Check de eigenaars van alle vaccinbedrijven zoals Astrazeneca Moderna Janssen en Janssen etc en de bedrijven van Ab Oosterhaus. fact: De Amerikaanse overheid heeft een aantal experimentele labs een hele tijd terug in de VS verboden en men heeft ism Bill Gates diverse biolabs uit de VS overgebracht naar oa China/ Wuhan en oa naar Oekraiene. Bill Gates financierde biolabs in Nederland zoals bij Erasmus Holding te Rotterdam. fact: Ab Oosterhaus ism marion koopmans/ ron fouchier/ div chinese geleerden/ erasmus holding te rotterdam, hebben zich intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van ai massa controle bio technologie ism de universiteit van Ulm/ en de eveneens door gates gefinancierde Universiteiten van Harvard/ Oxford. Bill Gates is een van de grote sponsors van WHO. WHO publiceerde volgens de klokkenluider door de computer gegenereerde corona cijfers, die werden doorgegeven aan FDA FDC en aan duizenden organisaties en media in de hele wereld zoals aan oa ema lareb cbs rivm ggd etc De globaal gepubliceerde corona statistieken waren totaal onbetrouwbaar. Men verkreeg de gegevens dmv een corona simulatie programma te Harvard University, dat ism bill gates ontwikkeld werd rond en wellicht al eerder dan 2009. Zelfs al eerder dan 2004. Het Erasmus Holding bio lab werd met miljoenen gefinancierd door gates De miljardair George Soros heeft oa zoals Fauci in Wuhan geinvesteerd in bio labs. . Patent voor ziekteverwekkers. Zie de fotos met patentaanvragen en let op de data mbt Ab Oosterhaus. Niet dodelijk sars line b( een gemodificeerd verkoudheidsvirus) van oa ab oosterhaus werd in staaftesten (let op dus niet de pcr reactie test van Montagnier/Mullis) maar in de staafjestesten die overal verkrijgbaar waren, gestopt. Door die teststaafjes met oa sars/rhyno werden ontelbaar veel mensen die wel of geen kou/griep hadden, besmet met sars/rhyno, die anderen ook weer besmetten en ook dieren in grote delen van de wereld. De PCR test is een waardeloze test die niets te zeggen heeft volgens de uitvinder Kary Mullis. De test kan oa restanten van een griep infectie aantonen. zegt evenwel niets over of iemand ziek is of niet. Zonder verder bloedonderzoek/ serologie en ander onderzoek weet men dan nog niks zoals bv of de patient of testpersoon een bacteriele infectie heeft of een parasitaire long maag darm infectie etc etc etc. De zgn debunkers van oa "the journal" kwamen aan met een aantal redenen die kant noch wal slaan en de term Covid-19 hanteren. ( zie oa https://www.thejournal.ie/kary-mullis-pcr-testing-factcheck-debunk-hse-5271830-Nov2020/) Alles wat Kary Mullis heeft gezegd is gecontroleerd. De PCR test is nietszeggend mbt ziekte en door aanpassing van de r waarde kan men er van alles van maken naar hartelust. Door een andere r waarde te hanteren krijgt men totaal andere test resultaten. In beeldvorm uitgelegd kan je het ongeveer zo zien: men meet met een meetstok hoe hoog water staat in een emmer en komt uit op nul centimeter, en men zegt dan dat de emmer leeg is en dat het niet geregend heeft, anders zou er water in de emmer zitten.. men meet met een instrument hoeveel water er in de emmer zit en komt tot de conclusie dat er nog waterdruppels/molekulen op de bodem zitten, men beweert dat er nog water in de emmer zit., dat de emmer niet leeg is en men beweert dat het dus geregend heeft en het water besmet is. Voordat men de test deed werd de emmer ook al niet gecontroleerd of deze perfect droog was. Door de r waarde aan te passen en van alles tot in het oneindige uit te vergroten kan men er van alles van maken De debunkers van the journal oa verdraaiden ook van alles om hun zgn debunk geloofwaardig te maken. Nog een voorbeeld van debunk bedrog is te vinden op https://youtu.be/H6BVPavcbNQ?t=44 Men maakte in 2020 opeens een nieuwe pcr test die zowel griep en covid-19 zou aantonen, zo beweerde men Besmetting kan door geen van beide testen uberhaupt aangetoond worden, alleen restanten mrna, en de test zegt hoe dan ook niet of iemand ziek is of waar dan ook mee besmet is/zoals door een bacterie parasiet/of dat men vergiftigd is door toxinen etc. De debunkers beweren dat de uitspraken van Kary Mullis betrekking hadden op een eerder pcr test, dus niet de nieuwe. Echter als je een test nemt, die nietszeggend is vanwege ook nog de toepassing van / het hanteren van diverse r waardes, en deze gaat aanvullen met nog een test op covid-19, en als je weet dat griep mrna werd gerekend tot covid-19 zal het duidelijk zijn, dat ook de nieuwe test van geen waarde is en men er van alles van kan maken door geknoei met de r waardes. Men haalt ook griep en Covid met opzet door elkaar als termen, om daarmee chaos en verwarring te zaaien en om de lezers te misleiden zoals veel media gedaan hebben. Het is goed te weten dat ook nobelprijswinnaars zoals Warburg, van alles hebben gekondigd dat niet klopt en bv oorzaak en gevolg verwisselden. Oa het door gifstoffen ziek worden en sterven van een cel werd toegeschreven aan zuurstoftekort bij mitochondrien, men wilde onder geen enkele voorwaarde chemische troep en gifstoffen en ook oa radiatie benoemen als oorzaak van sterfte/ dna schade etc. De mitochondrien gingen (ook) dood doordat de cel geen zuurstof kon opnemen door vergiftiging. Maw door vergiftiging is de cel dood gegaan. Mitochondrien gi ngen ook dood door vergiftiging. Warburg heeft de wereld misleid door het kondigen van een valse/ dwaal leer. Over schadelijke/dodelijke pesticides/ gifstoffen en schadelijke stoffen in medicijnen en prikken werd ook al geen woord gesproken De jaarlijks en al eeuwen voorkomende verkoudheid en zogenaamde griep en wat heet griep? ( ontstoken luchtwegen/griepklachten zoals hoofdpijn koorts die door tal van redenen kunnen worden veroorzaakt zoals door oa Influenza A B en mede ook ook door vergiftiging/bacterien/parasieten/schimmelinfectie allergie/insecten muggen steken/ teken bijten ( gele koorts, rivierkoorts. malaria en oa dengue/een vd vier vormen v knokkelkoorts bijv) etc) waren er dus ook bij veel mensen afhankelijk van land klimaat regio en andere factoren. Men kan zich door een kou ziek voelen, maar ook erg ziek zijn met griepklachten agv een vorm van dengue, of door andere redenen zoals een parasitaire of bacteriele infectie/een milde of ergere voedselvergiftiging en door andere oorzaken. Men kan overlijden door een aandoening of combinatie van diverse aandoeningen en bijwerkingen van een middel en of door een combinatie van meerdere middelen/ prikken/ drugs/ medicijnen/ antidepressiva/ gifstoffen in de lucht(fijnstof/ toxinen/ of chemische rotzooi in water en voeding etc. Note: Het combineren van chems in de studie naar een middel tegen hiv werd oa onderzocht door Joep de Lange. Van het een te veel en van het andere te weinig kan zeer schadelijk of zelfs dodelijk zijn. De Lange was geen voorstander van de combinaties, op basis van zijn onderzoek met bepaalde chems heeft hij het afgeraden mbt aids/hiv. De Medische Wetenschap heeft een combinatie techniek met veel meer andere chems uitgerold zonder alles goed te onderzoeken. Het is aan specialisten om onderzoek grondig en goed te doen. Men dient daarbij ook de stoffen/chems en de werking van combinaties van chems/toxics te onderzoeken zoals die aanwezig zijn in medicijnen/ prikken/ drugs/voeding etc Alleen maar de werking van combinatie van chems vd chemo analyseren is niet voldoende, men dient alle chems en toxinen mee te nemen in het onderzoek. De Combinatie Wetenschap staat pas aan het begin. Zie o.a. ook de Joep de Lange pubmeds oa. Afrika en andere landen Twee derde van de bevolking v Afrika heeft volgens oa wikipedia/ een parasitaire infectie die leidt tot parasitaire long maag darm klachten. Parasitaire infecties ontstaan door overdracht van parasieten door mensen op andere mensen van dieren op mensen zoals door muggen/ teken bijten etc Besmetting via het bloed, kan dus ook door prikken. Zoals oa ook hepatitis door vervuilde spuiten. Besmetting gaat door bloed/ zoals ook door bloedtransfusies en orgaan transplantaties e.a. De parasitaire infecties ontstaan o.a. doordat grotere delen van Afrika maar ook andere landen niet over schoon drinkwater beschikken. PS: Check malaria/ muskieten etc. Oorlog tactiek: dode dieren werden in drinkbekkens en waterputten gegooid waardoor het water ondrinkbaar werd. Mensen die besmet water drinken en of voedsel worden ziek of komen door voedselvergiftiging te overlijden. Het merendeel van oa het franse leger van Napoleon in Rusland is overigens komen te overlijden door vergiftiging/oa met dode dieren vergiftigd water o.a./ in combinatie met extreme koude. Note: Elke habitat? leefomgeving/per land heeft een specifiek arsenaal aan resistenties, over georven afweer tegen specifieke aandoeningen en of ziekteverwekkers. Hierbij speelt oa klimaat/weer/bodemgesteldheid. aanwezigheid van veel of weinig water en hygiene en de kwaliteit van oa zorg een rol etc. Het bijeen komen van zeer veel mensen uit diverse habitats/landen regios in andere regios landen, leidt zoals door volksverhuizingen tot een veelheid aan infecties heen en weer onder de volkeren. Mensen kunnen een of meerdere ziekteverwekker meedragen in het eigen land of in een ander land en daar zelf niet ziek door worden maar wel anderen besmetten die wegens ontbreken resistentie(s) wel ziek worden of daar zelfs door kunnen komen te overlijden. De meeste parasitaire aandoeningen zijn niet dodelijk maar er zijn ook dodelijke ( pathogene) parasitaire infecties. SARS (oa line-b) Sars is een muterend verkoudheid, een in biolabs gemannipuleerd niet dodelijk eveneens muterend virus of gemanipuleerde ziekteverwekker. Een effectief vaccin tegen sars dat corona klachten veroorzaakt kan niet en dus nooit bestaan omdat sars corona voortdurend muteert. COVID? Dat is de naam die werd gebruikt voor oa: Parasitaire infecties Verkoudheid/snotneus etc TB Longkanker COPD Schimmelinfecties Vergiftiging door toxinen/ e stoffen Griep Influenza A B/ koorts hoofdpijn etc Sars Dengue ... Mondmaskers Het dragen van mondmaskers is nutteloos want het houd niks tegen, de virale delen of aerosols gaan door het masker en via neus en oogvocht en zelfs door de huid oa door wondjes en bacterien kan men overigens op een veelheid van diverse wijze binnenkrijgen. Dragen van kapjes veroorzaakt een sterke toename van anearobe bacterien en daarmee longinfecties. Dragen van kapjes veroorzaakt een nat en warm klimaat waarin bacterien en schimmels via oa symbiose zeer goed gedijen. De schimmels veroorzaken allergien en voor veel mensen ook ernstige klachten. In de kapjes maskers zit Ethyleen Oxide, het steriel makende goedje, troep. dat is op de lange duur kankerverwekkend. EO werd in Europa verboden, check alle artikelen mbt EO Ethyleen Oxide en check de bijsluiters van mondkapjes etc Gebleken uit onderzoek jaren 80/ werd kanker gerelateerd aan EO gediagnosticeerd bij minstens 5 procent van de onderzochte operatie kamer artsen/ Hoeveel werden er onderzocht? Wereldwijd zijn per 2023 70 miljard kapjes gebruikt gedumpt, allemaal met EO Ethyleen Oxide is ook door verbranding niet afbreekbaar. Men heeft een gigantische hoeveelheid ziekmakende rotzooi in omloop gebracht. Waarom en door wie werd EO goedgekeurd voor de mondkapjes markt? Wie is/ zijn fabrikant en leverancier van Ethyleen Oxide? Onderzoekers gelieve ook dit enorme schandaal grondig te onderzoeken. CORONA? Dat is de naam die rond de jaren 70 werd gegeven aan een griepvirus. Corona is geen sars, sars is verkoudheid. Wat men griep noemt of zo ervaart kan een fikse verkoudheid zijn dan wel of niet met andere klachten door andere redenen. Prikken? Er is globaal geprikt met allerlei middelen in diverse batches van vaccin producenten en met verschillende middelen in diverse batches van verschillende vaccin producenten per land en regio per stad, het betrof geenszins een en dezelfde prik. Het betrof prikken met vloeistoffen/middelen/die hoe dan ook niet in het lichaam van de mens thuishoren. Er is sprake van: prikken met mrna muterende vloeistoffen/ gen manipulatie prikken met spike/grafeen oxide/sars rhyno etc prikken die schadelijke bijwerkingen veroorzaken zoals oa onvruchtbaarheid/hartspierinfectie/ trombose/verstoord immuunstelsel, mede en of direct leidende tot de dood mrna muterende prikken die het afweer systeem ernstig schaden zoals bevestigd door de topgeleerde Luck Montagnier prikken waarvan de uitwerking op lange termijn niet bekend is de tegen beter weten in op de markt gebrachte prikken met stoffen waarvan bekend was dat deze ziekmakend en zelfs dodelijk waren, zoals gebleken bij diverse dierproeven v pfizer. placebos, nep prikken prikken met bijsluiters, onmiskenbaar is er op grote schaal bijsluiterfraude gepleegd zoals bevestigd werd in de US bij tal van rechtszaken Het prikken heeft ontelbaar veel mensen ziek gemaakt en agv EN mede agv de prikken zijn miljoenen mensen overleden. Prikken veroorzaakten oa bloedproppen en myocarditis. Door de injecties zijn ontelbaar veel mensen overleden door de prik en/of mede door de prik en/of door een of meerdere andere oorzaken( een combinatie van meerdere redenen) zie de afbeeldingen/ informatie over oosterhaus mbt sars >> corona Veel mensen werden volgens M volgens een vooraf bedacht plan besmet met sars zodat er via test staafjes bedrog een indruk bestond dat er sprake was van een globale pandemie met een dodelijk virus te weten corona. Marc v Ranst is een van de bedenkers van de globale angst paniek campagnes die de elite en pharma criminelen hebben gevoerd ism zeer veel media om daarmee de vaccinatie campagnes uit te kunnen rollen m said: not mortal sars line b by ab oosterhaus/and others. so called tests( but not pcr) contained sars/rhyno, everyone who used that test stick got infected and all arround with or without common cold/flue were infected with sars Sustainable Development Superrijke Macht elites/ biljonairs/ technocraten die georganiseerd hun tentakels overal hebben uitgestrekt gedurende een zeer lange periode zoals bij big pharma/media/overheden/ WHO/VN/ FDC/FDA/ EMA/ Universiteiten/ etc Wat wil de zgn NWO elite? De bevolkingsaanwas sterk doen afremmen door via vaccins, zoveel mogelijk mensen onvruchtbaar te maken. De wereldbevolking in het kader van de great reset sterk verminderen waarbij men de klimaatagenda inzet, het beperken van de mensenrechten om zgn het klimaat te redden Ouderen ziek maken dmv o.a. ziekmakende medicijnen en vaccins. Toedienen van oa remsedivir en gebruikmaken van schadelijke longventilators die de longen aantasten. Het via media voeren van angst paniek campagnes/ mensen doodsbang maken waardoor velen van de stress een hartaanval kregen. Het aantal zelfmoorden is gedurende en door de corona maatregelen zeer fors toegenomen. Hoe minder ouderen er zijn hoe minder pensioen er uitgekeerd moet worden. Overheden/ politici en elites hebben er belang bij om de woekerwinst ( geprivatiseerde) zorgsector te reguleren zoals door corona maatregelen/ het verbieden van ivermectine( effectief goed tegen parasitaire long maag darm infecties), het uitrollen van ziekmakende prikken/schadelijke lockdowns/opleggen mondkapjesplicht en het willens en wetens opvoeren van wachtlijsten en het met kwade opzet wegbezuinigen van zorg etc. Het vergiftigen van grote gebieden in delen van de wereld met chemische troep en ziekteverwekkers zo ook door giflozingen/per land e regio specifiek sproeien met diverse chems etc. Het zoals in China uitrollen van massa controle systemen drones en bio wapens gebruik makend van 5 g techniek/ gezicht hekenning/ 15 minuten steden en ontelbaar veel cameras én check points. Invoering van een digitale munt eenheid CDBC als deel van de totale NWO dictatuur. Het voeren van meer oorlogen met oa drones en bio wapens/conventionele wapens etc Oorlog als mega verdienmodel voor het industrieel wapencomplex van de VS/GB/ EU/ Israel Amerika/ EU voeren oa via NATO oorlogen en "indirect" oorlog in Oekraine zoals door levering van wapens. Via de oorlog worden honderden miljarden aan belastinggeld weggesluisd naar de elites Tijdens oorlogen word gebruikt gemaakt van een veelheid aan zichtbare en niet zichtbare wapens, conventionele wapens/biologische oorlogsvoering, het vergiftigen van bodem/ water/voeding etc/ valse propaganda via media/ desinformatie/ Westelijke Overheden/ VS/EU/GB hebben tegen de wil van de volkeren gekozen voor het escalaren van de oorlog in Oekraine leidende tot WO III, een oorlog die in feite al langer gaande is.....
2 Reacties 0 Shares